RING OSS - 08-124 105 31

Affärsjurist Stockholm

RING OSS - 08-124 105 31

Företagsöverlåtelse

Vi har en affärsjurist i Stockholm åt er med den spetskompetens som ni behöver vid en affärsöverlåtelse. Vår affärsjurist har lång erfarenhet av affärsöverlåtelse.

Erbjuder även ert företag företagsöverlåtelse? Då kan ert företag även använda er av informationen nedan anpassat efter ert företag. Vi profilerar gärna ert företag mot ett annat verksamhetsområdet också. 

Erbjuder ni tjänster inom företagsöverlåtelse och affärsjurist i Stockholm? Kontakta oss, vi hyr ut den här sidan åt er med redan bra ranking och skapar nya kundkontakter!

 

Ska ni köpa eller sälja bolag? Vår advokatbyrå har lång erfarenhet av företagsöverlåtelse och avtalshjälp vid företagsförsäljning. Vi erbjuder en effektiv transaktionshantering av högsta kvalitet med hjälp av en affärsjurist i Stockholm från vårt Stockholmskontor. Vi företräder er genom hela affären.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med er företagsöverlåtelse. Vi har en affärsjurist i Stockholm redo för ert uppdrag.

Trygg företagsöverlåtelse

Våra kärnvärden är engagemang, kvalitet och affärsförståelse. En affärsjurist i Stockholm företräder löpande både köpare och säljare vid företagsöverlåtelser. Om det behövs har vi även specialister inom byråns övriga kompetensområden. Vi sätter ihop det team som ni behöver för er företagsöverlåtelse.

Hos oss hittar ni en affärsjurist i Stockholm just för er som företräder er genom hela processen. Er affärsjurist i Stockholm är med er från första förhandling till undertecknande av avtal. Vi skräddarsyr det bästa upplägget för er företagsöverlåtelse. 

Vår rådgivning omfattar:

  • Upprättande av prospekt och investeringsunderlag
  • Kapitalanskaffning
  • Förhandling och upprättande av sekretessavtal och LOI
  • Upprättande av datarum
  • Genomgång av datarum och upprättande av due diligence rapport
  • Förhandling och upprättande av aktieöverlåtelseavtal
  • Upprättande av alla tillhörande bolagshandlingar såsom styrelseprotokoll och stämmoprotokoll

Stöd i affärstransaktioner

Vi företräder löpande både säljare och köpare i både inkråmsaffärer och aktieförsäljningar. I en
affärsöverlåtelse krävs stor affärsförståelse och stort engagemang. Vi hjälper till under hela M&A-
processen från förhandling och undertecknande av avsiktsförklaring (LOI), genomförande av företagsbesiktning (due diligence) till förhandling och formulering av aktieöverlåtelseavtal (SPA). Våra skatterättsexperter ser till att affären får ett bra och säkert skatteupplägg. Vi skräddarsyr en lösning som passar för ert bolag.

Vi vänder oss i första hand till små- och medelstora bolag i Stockholm som inte har några egna
jurister utan vill anlita oss som sin affärsjurist i Stockholm. Med stort engagemang och med kvalitet kommer våra affärsjurister hjälpa till i era bolagsfrågor.