RING OSS - 08-124 105 31

Affärsjurist Stockholm

RING OSS - 08-124 105 31

Företagsöverlåtelse

Vi har en affärsjurist i Stockholm åt er med den spetskompetens som ni behöver vid en affärsöverlåtelse. Vår affärsjurist har lång erfarenhet av affärsöverlåtelse.

Ska ni köpa eller sälja bolag? Vår juristbyrå har lång erfarenhet av företagsöverlåtelse och avtalshjälp vid företagsförsäljning. Vi erbjuder en effektiv transaktionshantering av högsta kvalitet med hjälp av en affärsjurist i Stockholm från vårt Stockholmskontor. Vi företräder er genom hela affären.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med er företagsöverlåtelse. Vi har en affärsjurist i Stockholm redo för ert uppdrag.

Trygg företagsöverlåtelse

Våra ledord är kvalitativ och effektiv juridisk rådgivning. Vi erbjuder våra klienter kostnadseffektiva tjänster och lösningar. Första kontakten med oss är alltid kostnadsfri. Det innebär att du i lugn och ro kan presentera din fråga/problem för oss. En affärsjurist i Stockholm företräder löpande både köpare och säljare vid företagsöverlåtelser. Om det behövs har vi även specialister inom byråns övriga kompetensområden. Vi sätter ihop det team som ni behöver för er företagsöverlåtelse.

Hos oss hittar ni en affärsjurist i Stockholm just för er som företräder er genom hela processen. Er affärsjurist i Stockholm är med er från första förhandling till undertecknande av avtal. Vi skräddarsyr det bästa upplägget för er företagsöverlåtelse. 

Vår rådgivning omfattar:

  • Upprättande av prospekt och investeringsunderlag
  • Kapitalanskaffning
  • Förhandling och upprättande av sekretessavtal och LOI
  • Upprättande av datarum
  • Genomgång av datarum och upprättande av due diligence rapport
  • Förhandling och upprättande av aktieöverlåtelseavtal
  • Upprättande av alla tillhörande bolagshandlingar såsom styrelseprotokoll och stämmoprotokoll

Stöd i affärstransaktioner

Vi företräder löpande både säljare och köpare i både inkråmsaffärer och aktieförsäljningar. I en
affärsöverlåtelse krävs stor affärsförståelse och stort engagemang. Vi hjälper till under hela M&A-
processen från förhandling och undertecknande av avsiktsförklaring (LOI), genomförande av företagsbesiktning (due diligence) till förhandling och formulering av aktieöverlåtelseavtal (SPA). Våra skatterättsexperter ser till att affären får ett bra och säkert skatteupplägg. Vi skräddarsyr en lösning som passar för ert bolag.

Kontakta oss med dina frågor rörande bolagsrätt. Med stort engagemang och med kvalitet kommer våra affärsjurister hjälpa till i era bolagsfrågor.